สำนักงานใหญ่ บริษัท พีบี ทรานส์ (ประเทศ) จำกัด 82/233 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย 17 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30 น.

All Team Members

Darryl Rogers

Expert in automotive delivery of tires, spare parts and accessories to warehouses and recipients.

Darryl Rogers
Company's Director
Lara Garrison

Transportation of wood and paper products as well as equipment used in the woodworking industries.

Lara Garrison
Company's Director
Steven Dowson

We deliver domestic electronics and appliances and enable our clients to monitor their loads online.

Steven Dowson
Company's Director